{:en}

 header formular

Nocrich Camp 2016 – Live the Culture

During 15-25 August 2016, Nocrich Scout Centre – H.C. Habermann will host the third edition of  “Nocrich Camp“, an international camp which, in 2016, is based on the motto “Live the Culture”. The camp is addressed to ventures and rovers aged between 15 and 24. The camp’s program is based on discovering the multicultural area of Hârtibaciu Valley, mainly the traditions and local history, through craft workshops, an exploration of neighbouring villages after a French model, involvement in the community, evening program around the campfire, but also intercultural evenings with scouts from Romania and abroad.

Nocrich Camp is also a very interesting and unique intercultural opportunity where you will meet scouts from many countries with whom you’ll be able to discover how scouting is in different parts of Europe.

What have we prepared more exactly?

1, craftsCrafts – This area has developed thanks to the crafts practiced and perfected by the Transylvanian Saxons, Romanians and Roma. During Nocrich Camp, alongside skilled craftsmen, you will give your imagination a form in clay in the pottery and ceramics workshop, you will shape tiles, you will learn the restoration technique, permaculture, sustainable development and many others. Get ready for several days in which you will learn new things and be motivated: to be a craftsman is not that easy, but, with a lot of practice, the end of the camp will find us in a great crafts fair.

Exploration after a French model, was tested at Nocrich Scout Centre by lots of scouts, and now’s time for you to experience such an adventure, exploring the surroundings and then seeking shelter for the night in the community. You will be in direct contact with the villagers and you’ll have the chance to discover the village life of Hârtibaciu Valley and to help the villagers doing some household work. You will do all of this as part of a mixed patrol with scouts from various other countries.

Multicultural traditions – if you reached this area, it’s inevitable to make contact with the traditions left behind by the Saxons and now lived by the present community of this area. A part of this section of the camp is represented by the Treasure Hunt in the village, a hunt of treasu2. friendshipres and stories, of memories and knowledge of the community you’ll be part of for 10 days. Also, there’s a high chance that your adventure will take you to the village Alțâna, where youcan find the Interethnic Museum of Hârtibaciu Valley. The city of Sibiu is located 30 kilometers from Nocrich, and for one day you will have the opportunity to explore it and find its stories along with your patrol.

Community – Nocrich Camp represents joining a
community for 10 days, an international community of which you will be a part and with whom you will live new experiences. The mixed international patrols, pioneering, the preparation of the 3 meals with your patrol during the camp and the teamwork will help you to exceed your limits and to grow in the new community.


Creativity –
During Nocrich Camp you’ll find active and interactive methods to relax when there’ll be time for a break from the activities mentioned above. We have prepared a relaxing area, an UNIcorner, slackline, open space, the small hammocking, a reading area, daily waterfights and the list goes on…

5. life storiesFor ventures, the registrations are made on patrols of 4-8 scouts accompanied by a leader, but every member will register individually, completing the form and mentioning the name of his/her patrol. For rovers, they can also register individually, and for them it’s not mandatory to be accompanied by a leader.

The participation fee for international ventures and rovers is 100 Euro, and for the accompanying leaders the fee is 50 Euro (in the limits of one leader per patrol) and it includes the food, the facilities for camping and cooking the meals, the activities, the materials for activities and the transport in the area during the camp. The participation fee doesn’t include the transport from home to Nocrich The camping equipment (tent, sleeping bag, sleeping pad, dishes and cutlery) is the participants’ responsibility. The cooking equipment (pots, choppers) will be provided by the scout centre, and the meales will be prepared on fire.

The participation fee is paid after receiving the registering confirmation by email. With that you will also receive all the details about the transfer of the participation fee, which will be made in the account of Nocrich Scout Centre. For any other questions about the program, registering or others, please contact us by email at nocrich@scout.ro. The deadline for registering is the 1st of May 2016.

{:}{:ro}

 header formular

 

În perioada 15-25 august 2016, la Centrul Cercetăşesc Nocrich, va avea loc a treia ediţie a “Camp de Nocrich”, un camp internațional, care in 2016 se desfășoară sub motto-ul “Live the Culture”. Camp-ul se adresează cercetaşilor exploratori și seniori cu vârsta cuprinsă între 15 si 24 ani. Programul campului se bazează pe descoperirea zonei multiculturale a Văii Hârtibaciului, în special a tradiţiilor şi a istoriei locale, prin ateliere meşteşugăreşti, explorare după model francez în satele învecinate, implicare în comunitate, program de seară la foc de tabara, dar și seri interculturale alături de cercetași din România și străinătate.

Camp de Nocrich este totodată o oportunitate interculturală foarte interesantă și unică în care vei face cunostință cu cercetași din multe țări și alături de care vei putea să descoperi cum este cercetășia în diverse colțuri ale Europei.

Ce am pregătit mai exact ?

 • Meşteşuguri – Această zonă s-a dezvoltat datorită meşteşugurilor practicate1, crafts şi perfecţionate de către saşii transilvăneni, români şi romi. La Campul de Nocrich, alături de meşteri iscusiţi, o să dai formă imaginaţiei tale în lut la atelierul de olărit și ceramică, o să modelezi țigle​, ai să înveți tehnica restauratului, permacultura si dezvoltare sustenabilă și multe altele. Pregătește-te de câteva zile în care vei învăța lucruri noi și vino motivat la camp: a fi meșteșugar nu e chiar atât de ușor, dar cu multă practică finalul camp-ului ne va surprinde la un târg meșteșugăresc de zile mari.
 • Explorarea după modelul francez, a fost testată la Centrul Cercetășesc Nocrich de către mulți cercetași, iar acum e momentul să ai și tu parte de o altfel de aventură​, explorând​ împrejurimile şi apoi căutându-ţi un adăpost pe timpul nopţii în comunitate. O să iei contact direct cu sătenii și o să ai ocazia să descoperi viața din satele hârtibacen2. friendshipe și să-i ajuți pe săteni la treburile gospodărești. Toate astea le vei face într-o patrula mixta cu cercetasi din diverse alte tari.
 • Tradiţii multiculturale ​-  Dacă ai ajuns în acestă zonă este inevitabil să nu iei contact cu tradiţiile lăsate de saşi şi trăite în prezent de comunitatea actuală a zonei. O parte componentă a acestei secțiuni a campului e reprezentată de Treasure Hunt-ul prin sat, o vânătoare de comori și povești, de amintiri și cunoaștere a comunitații din care o să faci parte timp de 10 zile. Totodată, este foarte posibil ca aventura să te poarte și în satul Alțâna unde se află Muzeul Interetnic al Văii Hârtibaciului. Orașul Sibiu se află la 30 km de Nocrich, iar timp de o zi vei avea oporunitatea să-l explorezi alături de patrula ta și să-i alfi poveștile.
 • Comunitate – Camp-ul de Nocrich reprezintă aderarea la o comunitate timp3. scouting de 10 zile, o comunitate internațională din care vei face parte si alături de care vei trăi experiențe noi. Patrulele mixte internaționale, construcțiile de camp în stil cercetășesc, prepararea celor 3 mese alături de patrula ta pe tot parcursul campului și lucrul în echipă te vor ajuta să îți depășești limitele și să te dezvolți personal în nouacomunitate din care vei face parte.

 

 • Ceativitate – La Camp de Nocrich vei găsi metode active şi interactive de a te relaxa atunci când o să fie vreme de o pauză de la cele prezentate mai sus. Ti-am pregătit o zonă de relaxare, un UNIcorner, slackline, open space, mica hămăceală, o zonă de lectură, daily waterfight şi lista ​poate ​continua

 

Pentru exploratori, înscrierile se fac pe patrule de 4-8 cercetași însoțiți de către un lider, dar fiecare membru se va înscrie individual, completând formularul şi menţionând numele patrulei din care face parte. Pentru seniori înscrierile se fac și individual, nefiind obligatoriu să fie însoțiți de către un lider.
Contributia de participare pentru exploratori și seniori este de 250 RON, iar pentru liderii însoţitori este de 150 RON (în limita unui lider însoțitor la o patrulă) şi include mancarea, facilități pentru campare și gătitul meselor, activităţile, materialele pentru activităţi şi transportul în zonă pe durata camp-ului. Contribuția de participare nu include transportuld e acasă și până la Nocrich. Echipamentul de campare (cort, sac dormit, izopren, veselă și tacâmuri personale) intră în responsabilitatea participanților. Echipamentul de gătit (oale, tocătoare) va fi asigurat de către centrul cercetășesc, iar preparearea meselor se va face la foc, pe vetre suspendate.

Un număr de ma5. life storiesxim 6 locuri gratuite pentru cazuri sociale o să fie distribuite pe bază de motivație de către organizatori după finalizarea înscrierilor.

Contribuția de participare se achită după primirea confirmarii înscrierii prin email. Tot atunci o să primiţi toate detaliile legate de transferul contribuției de participare care se va face în contul Centrului Cercetășesc Nocrich. Pentru orice alte întrebări legate de program, înscrieri sau altele vă rugăm să ne contactați prin email la nocrich@scout.ro.  Data limită pentru înscrieri este 1 mai 2016.

 

Formular de înscriere:

{:}


2 Comments

lilian slump · September 13, 2016 at 8:03 pm

Hi!
My name is Lilian. I’m a explorer leader in Holland.
Is there an event like this planned in 2017?
We would like to have some information about the prices and options at your terrain!

Lilian Slump
Explorer Leader
Scouting Niftarlake
Holland

  Andrada Rus · September 13, 2016 at 8:32 pm

  Hello, unfortunately in 2017 we won`t be helding the Nocrich Camp because we will have our Jamboree – ROJAM 2.0
  If you want to come to Romania to our scout centre you can organize your own camp here. If you have other questions or want more information, please write an email to nocrich@scout.ro
  All the best,

  Andrada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

{:en}Activitati{:}{:es}Actividades{:}{:fr}Activités{:}

{:en}Participă la schimbul de tineri ”How we can do it”, în Slovacia!{:}{:ro}Participă la schimbul de tineri ”How we can do it”, în Slovacia!{:}

{:en}Vara aceasta vă propunem un schimb de tineri finanțat prin programul Erasmus+ : ”How we can do it”, în Slovacia, în satul Prencov. Shimbul se va desfășura între 14 iulie și 1 august, timp în Read more…

{:en}Activitati{:}{:es}Actividades{:}{:fr}Activités{:}

{:en}Fii voluntar în familia CNT 2016!{:}{:ro}Fii voluntar în familia CNT 2016 !{:}

{:en}Căutăm voluntari pentru a organiza împreună un camp de poveste pentru temerarii din România, care se vor aduna vara aceasta, între 18-24 iulie, la Nocrich, pentru Campul Național de Temerari. Acum este momentul să dai Read more…

{:en}Activitati{:}{:es}Actividades{:}{:fr}Activités{:}

{:en}Talmes Balmes la Ceaun{:}{:ro}Talmes Balmes la Ceaun{:}

{:en} In weekend-ul 17-19 Iunie 2016 la Centrul Cercetasesc Nocrich va invitam sa va alaturati unui Talmes Balmes la ceaun. Gatit, mancat, savurat, olarit, pictat pe ceramica, vizitat, foc de tabara si siestat impreuna la Read more…